Loonbedrijf Gebroeders de Boer T: 077 - 463 26 77
E: info@gebrdeboer.nl
W: www.gebrdeboer.nl

Koolzaad

Inleding

Koolzaad is een gewas dat al eeuwen oud is en heeft als eigenschap dat het plantaardige olie bevat. Het percentage olie in een zaadje ligt tussen de 45 en 50%. In de loop der jaren zijn verschillende perserijen ontstaan om olie uit te persen.
De koolzaadolie kun je gebruiken oa als vervanger van dieselolie of als spijsolie. De laatste jaren is het weer wat interessanter geworden om koolzaadolie te gaan persen en af te zetten als PPO (Puur Plantaardige Olie). Dit komt mede door de hoge olieprijzen en het verdrag van Kyoto. In dit verdrag staan eisen wat betreft de uitstoot van CO2. De Nederlandse regering heeft daardoor gezegd dat ze in 2010 5,75% van al het Nederlands transport op biobrandstoffen moet rijden. Het grote voordeel van koolzaadolie als biobrandstof is, dat het gebruik ervan helemaal CO2 neutraal is. Met het oog op deze verandering zijn wij een aantal jaren terug begonnen met de teelt van koolzaad. In 2006 zijn we begonnen met het uitpersen van koolzaad tot PPO in opdracht van Carnola, dit is de telers- handelcooperatie die de accijnsvrijstelling heeft voor het produceren van 3 miljoen liter PPO.

Teelt

Zaaien en oogsten
Koolzaad en raapzaad behoren met diverse andere koolsoorten, zoals koolraap, mosterdsoorten, radijs, rammenas, tuinkers en nog vele andere gewassen tot de familie van de Cruciferae (Kruisbloemigen). Naast winterkoolzaad kan ook de zomervariëteit gezaaid worden. In beide gevallen heeft men de keuze uit lijnsoorten en hybrides. Er wordt weinig zaad gebruikt per hectare (4-6 kg) hetgeen hoge eisen stelt aan de afstelling van de zaaimachine. Er kan bij de oogst ,van stam gemaaidorst worden of het gewas kan eerst op zwaden worden gelegd en daarna gedorst. Beide methoden vergen aanpassingen aan de maaidorser t.a.v. respectievelijk het maaibord, of de invoer uit het zwad. Het maximale vochtgehalte bij inname bedraagt 8.5%. Daarboven moet het koolzaad worden gedroogd om een probleemloze bewaring te kunnen waarborgen.

Gewasbescherming
Hoewel het mogelijk is zonder onkruidbestrijding koolzaad te telen wordt meestal gebruik gemaakt van herbiciden. De meeste onkruiden kunnen hierdoor worden bestreden m.u.v. wortelonkruiden. Daarom is het de praktijk, dat in voorgaande teelten hier veel aandacht naar uit gaat. Verdere aandacht is nodig bij schimmelinfecties en bij het optreden van schadelijke insecten.

Bemesting
De bemesting van winter of zomerkoolzaad komt tamelijk overeen met die van tarwe. Ook het gebruik van drijfmest is goed mogelijk in de zomerteelt. Maar ook in winterkoolzaad heeft het toepassingsmogelijkheden. Optimaal gebruik hiervan, en van groenbemesters geeft een hoge energie-effiniëncy bij de productie van koolzaadolie.

Aanmelden voor zaaien van koolzaad; kijk op: www.carnola.nl.

Persinstallatie

Kerngegevens
Adres:
ELKOM (Eerste Limburgse Koolzaad Olie Molen)
Wielder 15
5973 RD Lottum
Contactpers: Rob de Boer
Tel GSM: +31648493535
Tel: +31774632677
Fax: +31774631912
Email: elkombv@gmail.com

Proces
Koolzaad wordt ingenomen en via de stortput wordt het in de silo opgeslagen. De silo heeft een opslagcapaciteit van 200 ton. Het koolzaad mag een vochtpercentage van max. 8.5 % hebben. Vanuit de silo wordt de koolzaad getransporteerd naar de zeefruimte; waar het zaad geschoond wordt in 2 stappen. Als eerste wordt de zand en stof afgezogen die in een big-bag wordt opgevangen. Daarna gaat de koolzaad over een trommelzeef die de grovere verontreinigdheden van de zaad afscheid. De geschoonde zaad gaat via een vijzel naar de persruimte, waar de deze wordt opgevangen in een bunker. Daarna wordt de zaad nog ontdaan van metaaldeeltjes en kan dan de pers in. De pers heeft een capaciteit van 1000-1100 kg/uur Daaruit ontstaat ongeveer 400 ltr ruwe koolzaadolie en 700 kg koolzaadschilfers.

De schilfers worden via een afvoersysteem van vijzels naar de opslagcontainers gevoerd. Welke nagenoeg dagelijks geledigd worden bij Mengvoederfabriek Saweco in Oirlo. De deeltjes koolzaadschilfers die nog in de ruwe olie aanwezig zijn worden met een lamellenfilter eruit gehaald. Daarna wordt de olie via 2 absolute eindfilters in de opslagtanks gepompt. Daarna komt transportbedrijf Van Leendert op gezette tijden de zuivere olie afhalen om ze onder de verschillende afnemers van Carnola te distribueren.

Links

www.vanleendertbv.nl
www.saweco.nl
www.carnola.nl
www.solaroilsystems.nl